Om  Oss

Verdal Kran & Montasje

OVER 30 ÅRS ERFARING

I 2013 feiret vi jubileum med 30 år i bransjen

Verdal Kran og Montasje AS ble etablert på Verdal 1. januar 1983, av Dagfinn Digre og Ivar Kolsrød. Ved oppstart disponerte firmaet 3 GROVE kraner, med størrelser på 18 – 28 – 33 tonn.

Store kraner for den tiden, men «storkrana» nå er en 160 tonner som løfter 50 tonn på en 10 meter lang arm.

Gjennom våre 30 år på kranmarkedet er vårt kontaktnett betydelig. Om en oppgave ikke kan løses fullt ut med eget utstyr, søker vi bistand fra samarbeidspartnere.

Vi mener således å ha god kapasitet på forespørsler som måtte komme. Men ofte er oppdragene av en slik art at det er nødvendig med samarbeidspartnere, det være seg spesialoppdrag som flytting av hus, båter, lange/tunge stålkonstruksjoner, monteringsoppdrag og lignende

TILPASNING AV FIRMAET, UTVIDELSE AV MASKINPARK

I jubileumsåret 2003 disponerte vi 7 stk mobilkraner med størrelse fra 25 – 110 tonn. Flere av kranene er av typen «Terreng-gående», som har god fremkommelighet og følgelig har vi mulighet til å komme til på steder hvor konvensjonelle kraner må gi opp.

I løpet av de 30 år som har gått har firmaet tilpasset seg de krav markedet har etterspurt. Kranparken er utvidet og fornyet, monteringsoppdrag ble etter hvert en naturlig del av kranoppdragene, og egne montører ble ansatt.

MASKINPARK MED 6 MOBILKRANER OG ANDRE KJØRETØY

I 2013 disponerer vi 6 mobilkraner i størrelse fra 25 til 160 tonn, to SCANIA med kran, som har løftekapasitet på 85 tonn/meter og en rekkevidde på 34 meter. Tilkoblet en av våre oppdragstilpassede semitrailere, kan vi med disse bilene tilby en totalpakke inneholdende: demontering, løfting, transport og montering.
Til rene transportoppdrag disponerer vi en SCANIA trekkvogn.

I tillegg til dette har vi også en Teleporter som kan leies med eller uten fører.

SPØR OSS

Spør oss gjerne hvis du har et komplisert oppdrag, og vi vil bistå med den totale oppdragvurdering.

Verdal Kran & Montasje AS Magnus den godes vei 8, 7653 Verdal

Tlf: 74 07 71 50 - Mob: 90 66 50 36